Seanna

Children Modeling Portfolio for Seanna, Generation Model MGMT, New York 2017

Wardrobe styling: Evgenia Karica

Make up & Hair: Olena Shapoval